Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật Greenland International Industrial Center (GIIC)

TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ GREENLAND (GREENLAND INTERNATIONAL INDUSTRIAL CENTER - GIIC)

  • Chủ đầu tư: PT. Puradelta Lestari; Nhà thầu chính hợp đồng với THIKECO: Nippon Koei Co.,Ltd
  • Địa điểm: Kota Deltamas, Bekasi Regency, West Java, Indonesia
  • Quy mô: Diện tích mặt bằng: 3000 ha
  • Thời gian thực hiện dự án: 2014 – 2016
  • Công việc do THIKECO đảm nhiệm: Thiết kế Hạ tầng Kỹ thuật

Cổng chính của Trung tâm Công nghiệp Quốc tế Greenland

Họp giao ban hàng tuần tại công trình

Hiện trường tại khu Government

Các hình ảnh khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.756.747
Online : 14