Giai đoạn 1, Khu B, Khu kinh tế đặc biệt Thilawa (Thilawa Special Economic Zone, class B, stage 1) - Myanma


GIAI ĐOẠN 1, KHU B, KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT THILAWA
(THILAWA SPECIAL ECONOMIC ZONE, CLASS B, STAGE 1) - MYANMA
• Chủ đầu tư: Myanmar Japan Thilawa Development Co., Ltd
• Địa điểm: Thanlyin Township, Yangon, Myanmar
• Quy mô: Diện tích mặt bằng của Giai đoạn 1, khu B: 260 ha
• Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2016
• Công việc do THIKECO đảm nhiệm:
   - Thiết kế tường rào bao quanh Khu kinh tế
   - Thiết kế san lấp mặt bằng
   - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước
   - Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
   - Thiết kế hệ thống điện cung cấp cho các nhà máy
   - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng
   - Thiết kế hệ thống đường giao thông nội bộ

Khu B, Khu kinh tế đặc biệt Thilawa


Bên trong Khu B, Khu kinh tế đặc biệt Thilawa


Các hình ảnh khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.789.204
Online : 10