Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
• Chủ đầu tư: Cục Đăng kiểm Việt Nam
• Địa điểm: xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
•Quy mô:
   - Diện tích mặt bằng: 1,15 ha
   - Số tầng: 03
   - Là công trình công nghiệp cấp I
• Thời gian thực hiện dự án: 2010
• Công việc do THIKECO đảm nhiệm: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
Các hình ảnh khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.464.416
Online : 119