Nhà máy Z756


NHÀ MÁY Z756

• Chủ đầu tư: Binh chủng Công binh - Bộ Quốc phòng
• Địa điểm: Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình, Đồng Nai
• Quy mô:
   - Diện tích mặt bằng: 10 ha
   - Gồm:
         + Khu hành chính quản lý
         + Khu sản xuất
         + Kho, bãi hạ tầng kỹ thuật
         + Di chuyển có chọn lọc thiết bị, công nghệ hiện có kết hợp đầu tư bổ sung công nghệ mới hiện đại
• Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2017
• Công việc do THIKECO đảm nhiệm: Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

Cổng chính cùa nhà máy Z756


Hội nghị về phương án kỹ thuật, tiến độ Di chuyển và Đầu tư xây dựng Nhà máy Z756


Lễ khởi công Di chuyển và Đầu tư xây dựng Nhà máy Z756


Phân xưởng Kết cấu thép của Nhà máy Z756
Các hình ảnh khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 3.929.390
Online : 10