Đoàn cán bộ THIKECO công tác tại Dự án Deltamas - Indonesia (Từ ngày 01/12/2016 - 05/12/2016)

 

       Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 05/12/2016, Đoàn cán bộ THIKECO gồm ông Trần Lê Văn - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế và ông Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật  công tác tại Dự án Deltamas - Indonesia về việc thiết kế Hạ tầng kỹ thuật của Dự án theo hợp đồng đã ký.

 

 

 

 

Các tin khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.034.218
Online : 15