Đảng bộ THIKECO tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và quán triệt Nghị quyết TW6 khóa XII
      Sáng 15/01/2017, tại Trụ sở Công ty - 411 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Công ty THIKECO tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Các tin khác
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 3.924.245
Online : 1