Các chuyên gia THIKECO tham dự tập huấn nâng cao về thẩm định, thẩm tra thiết kế và nghiệm thu chất lượng công trình

Nhằm mục đích tập huấn nâng cao cho cán bộ thực hiện thẩm tra thiết kế và nghiệm thu chất lượng công trình, ngày 17/11/2016 Công ty THIKECO đã cử 06 chuyên gia tham dự “Khóa tập huấn thẩm định, thẩm tra thiết kế, nghiệm thu công trình tuân thủ Quy chuẩn 09:2013/BXD” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Winrock International tổ chức. Khóa tập huấn là một trong các hoạt động của dự án “Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong ngành Xây dựng” thuộc Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam. Sau khi hoàn thành nội dung của khóa học, các học viên đã được Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam cấp chứng chỉ đào tạo.

Học viên nhận chứng chỉ đào tạo (A-C)

Học viên nhận chứng chỉ đào tạo (H-K)

Học viên nhận chứng chỉ đào tạo (N-Q)

Học viên nhận chứng chỉ đào tạo (T-X)

-{cac_tin_khac}-
-{kien_truc_cong_trinh}-
-{anh_hoat_dong}-
Tìm kiếm
Lượt truy cập : 4.756.697
Online : 7